Brottmål

Jag företräder både dig som är misstänkt för brott och som har utsatts för brott.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och rätt att begära att jag ska förordnas om du vill det.

Jag åtar mig alla mig typer av försvararuppdrag (alla brott) i alla delar av Sverige och hjälper dig med allt som rör brottmålet.

Jag företräder även dig som vill ha en privat försvarare.

Du når mig dygnet runt om du behöver hjälp.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
Om du har blivit utsatt för brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen i målet och för din skadeståndstalan. Som målsägandebiträde får jag betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Jag är ditt stöd under brottmålsprocessen.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN
Då en vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren nära misstänks för brott kan en särskild företrädare förordnas. Den särskilda företrädaren ska, i barnets vårdnadshavares ställe, tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Som särskild företrädare får jag betalt av staten och kostar ingenting för barnet.

 
loading