Rättsområden

Brottmål

Jag företräder både dig som är misstänkt för brott och som har utsatts för brott.

 

OFFENTLIG FÖRSVARARE
Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och rätt att begära att jag ska förordnas om du vill det.

Jag åtar mig alla mig typer av försvararuppdrag (alla brott) i alla delar av Sverige och hjälper dig med allt som rör brottmålet.

Jag företräder även dig som vill ha en privat försvarare.

Du når mig dygnet runt om du behöver hjälp.

 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
Om du har blivit utsatt för brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen i målet och för din skadeståndstalan. Som målsägandebiträde får jag betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Jag är ditt stöd under brottmålsprocessen.

 

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN
Då en vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren nära misstänks för brott kan en särskild företrädare förordnas. Den särskilda företrädaren ska, i barnets vårdnadshavares ställe, tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Som särskild företrädare får jag betalt av staten och kostar ingenting för barnet.

 
Familjerätt

Jag hjälper dig om du behöver hjälp vid äktenskapsskillnad, vårdnad och umgänge av barn. Jag ger dig råd och vägledning för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

 
Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i asylrätt. Det är Migrationsverket som förordnar mig, men du har rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig under asylprocessen. Jag har mycket lång erfarenhet av den här typen av uppdrag. Staten står för kostnaderna.

Jag åtar mig även privata uppdrag om du vill klaga hos Europadomstolen eller FN:s kommitté mot tortyr. 2011 fick jag Sverige fällt i FN:s kommitté mot tortyr.

 
Socialrätt

Jag hjälper dig i olika tvångsmål och för din talan. Det är domstolen som förordnar mig som ditt offentliga biträde, men du har rätt att föra fram önskemål om vem du vill ha. De uppdrag jag åtar mig är LPT, LRV, LVM och LVU. Staten står för kostnaderna.

 
loading